Luistelukoulu

Vasemmalla olevasta valikosta löytyy ohjeita luistelukoulun käytäntöihin ja varusteisiin. Lisäämme tälle sivulle luistelukoulun kausisuunnitelmat ja tiedotteet.

Kevään 2020 teemat ja infopaketti luistelukoulusta: