Aikataulu ja luistelujärjestys

20.10.2021 päivietty aikataulu. Varaamme oikeuden muutoksiin.

Osallistujat